Vad är ett medium och vad är en medial sittning?

Ett medium är en person med stark intuition och som dessutom kan länka med andevärlden. Det finns saker som vi inte alltid kan se eller uppfatta med våra sinnen men som finns där ändå. För att få tillgång till den information som finns tillgänglig för oss kan man välja att ta hjälp av ett medium.

Att arbeta som medium innebär att man förmedlar budskap mellan andevärlden och vår egen värld. Att kommunicera med andevärlden tror många är en unik gåva men alla människor kan genom träning utveckla sin egen mediala förmåga eftersom alla föds med den.

När man har en konsultation eller som många säger en sittning så innebär det att mediumet öppnar upp en länk för kommunikation med andevärlden och förmedlar den informationen och de budskap som kommer från anden till dig. När man har en medial sittning kan man aldrig styra över vilken ande det är som vill komma fram. Utan andarna väljer detta själva.

En ande arbetar genom mediumet på olika sätt. Detta beror mycket på vilka sätt mediumet är mottaglig på. Ett medium kan använda sig av flera olika metoder i kommunikationen med andevärlden. Här följer några exempel:

Clairsentience som är din inre känsla som vi även kallar empati, vilket innebär att din nivå av avkänning är personliga känslor.

Clairvoyance även kallat klärvoajans är din inre syn vars förmåga används så att du visuellt kan bevittna vad som visas dig.

Clairaudiance är förmågan att höra andevärlden och guiderna. Det är som om du kan höra "röster" inuti ditt eget sinne.

Clairgustiance är smaksinnet. Det kan vara att du plötsligt känner smak av mormors bullar eller något annat relevant som bevisar närvaron för dig.

Clairaliance är ditt inre luktsinne vilket kan förmedla t.ex. röklukt, någons parfym, eller mammas kanelbullar. Det kan lukta hav, blommor och nytvättade lakan. Allt för att du skall få de pusselbitar från andevärldens existens som du behöver för att känna igen anden.

Claircognianze eller "klart vetande" är känslan av att man bara vet.

(Texten är skriven av vår vän och Medium kollega Rose-Marie Lagerblad)